A Pro-Fa ST Kft. vezetése és a szervezet minden alkalmazottja elkötelezett a  megrendelők, üzleti partnerek minőségi kiszolgálásában. A partneri  megelégedettség az egyik legfontosabb feltétele, hogy a szervezet megtartsa az  eddig megszerzett piaci pozíciót, és a közös üzleti siker érdekében újabb partneri  kapcsolatokat alakítson ki. Munkánkat úgy szerveztük meg, hogy az a  leghatékonyabban segítse elő céljaink megvalósulását. A piaccal történő közvetlen  kapcsolattartás, a megrendelői igények minden részletre kiterjedő felmérése és  teljesítése, a korrekt üzleti magatartás, a vállalt határidők és a szerződési  kötelezettségek betartása, mind-mind üzleti filozófiánk részét alkotják. A vállalkozás  minden munkatársa ezen elvek figyelembe vételével törekszik a vevői  követelmények maximális kielégítésére, a minőségi munkavégzésre és partnereink  teljes megelégedésére.   A Pro-Fa ST Kft. a fenntartható fejlődést, a jövő generációk létfeltételeinek,  lehetőségeinek biztosítását a környezettel összhangban segíti elő. Tevékenységünk,  szolgáltatásaink ésszerű környezetbarát kialakítását, folyamatos továbbfejlesztését  az ember és a környezet védelmének szem előtt tartásával valósítjuk meg.  Szolgáltatásainkat olyan módon végezzük, hogy megóvjuk a környezetet, valamint  dolgozóink és minden ember egészségét, biztonságát.  A társadalmi környezet gazdagítása, a nyitott kommunikáció, a természeti  erőforrások optimális igénybevétele és hatékony felhasználása, a hulladék  kibocsátás mennyiségének megfelelő mértékű csökkentése környezettudatos  gondolkodásunk része.   A Pro-Fa ST Kft. vezetősége meg van győződve arról, hogy munkavállalói  biztonsága és egészségének védelme alapvetően fontos a Társaság eredményes  működése szempontjából. Ezért munkabiztonsági és egészségvédelmi politikánk  arra irányul, hogy a jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásával a  munkavállalók biztonságos környezetben dolgozzanak, illetve minimálisra  csökkenjen annak lehetősége, hogy a Társaság tevékenysége során az  egészségüket károsodás érje. A Társaság vezetői azt vallják, hogy a  munkabalesetek és az egészségkárosodás megelőzése, valamint  munkatevékenység hatékonyságának növelése olyan célok, amelyek azonos  irányba mutatnak és egymás megvalósulását segítik elő.  Minőségpolitika